НачалоКурсове по месторабота

Курсове по месторабота

Езиков и изпитен център АВО провежда обучение по месторабота за Вашите служители.

Програмите включват обучение по общ английски, английски за комуникация, бизнес английски, както и комбинация между трите.

Обучението на корпоративни клиенти предвижда провеждането на Езиков одит, който максимално прецизно уточнява езиковите нужди, нивото на владеене на езика и очакванията на курсистите, за да се изработи индивидуална програма за езиково обучение на конкретната организация.

 

На нашите качествени езикови услуги се довериха държавни структури и утвърдени компании от различни сфери на дейност - банковия сектор, спедиция, фармацевтика, IT сектора, здравеопазване и много други.